LỊCH CÔNG TÁC NGÀY THỨ 7 (02/12/2023)
Thứ,ngày,tháng,năm Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì/Tham dự Thành phần tham dự
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 (Từ 27/11/2023 đến 03/12/2023)
Thứ,ngày,tháng,năm Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì/Tham dự Thành phần tham dự