LỊCH CÔNG TÁC NGÀY THỨ 6 (23/02/2024)
Thứ,ngày,tháng,năm Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì/Tham dự Thành phần tham dự
Thứ 6
(23/02/2024)
Cả ngày1ngày: Dự Chuyên đề" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"HT. UBND huyện Lai VungBLĐ
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 (Từ 19/02/2024 đến 25/02/2024)
Thứ,ngày,tháng,năm Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Chủ trì/Tham dự Thành phần tham dự
Thứ 7
(24/02/2024)
Sáng10h55: Sinh hoạt lớpPhòng họcThầy LuậnGVCN, GSTT, HS
Chiều16h15: Sinh hoạt lớpPhòng họcThầy LuậnGVCN, GSTT, HS