LỊCH CÔNG TÁC NGÀY THỨ 1 (01/10/2023)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 (Từ 25/09/2023 đến 01/10/2023)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo Văn phòng Chuyên viên