LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Từ 20/09/2021 đến 26/09/2021)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ phòng Nhân viên