LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ 19/07/2021 đến 25/07/2021)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ phòng Nhân viên