LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 (Từ 25/10/2021 đến 31/10/2021)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ phòng Nhân viên