LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ 04/07/2022 đến 10/07/2022)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ phòng Nhân viên