LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (Từ 15/08/2022 đến 21/08/2022)
Thứ,ngày,tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo LĐ phòng Nhân viên